Skatteregler

       

Skatteregler for sundhedsordninger

Følgende beskatning gælder for personalegoder og sundhedstiltag, helt eller delvist betalt af arbejdsgiver:

Sundhedsydelser, der omfatter forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader, er skattefrie for medarbejderne og fradragsberettiget for arbejdsgiveren. I henhold til loven om personalegoder er en sundhedsydelse - helt eller delvist betalt af arbejdsgiveren - samt sundhedsydelser henvist af læge ( f.eks. psykologisk bistand eller helbredstjek ) skattefri for medarbejderen.

Sundhedsprofil, afklarende undersøgelser og undervisning er ligeledes skattefritaget, når tilbudet gives til alle medarbejdere og er relateret til arbejdsmæssige forhold.

Skattefrihed og fradragsret er betinget af, at en sundhedsordning indgår som en del af virksomhedens generelle personalepolitik.

Alle andre sundhedsydelser er behæftet med beskatning. Det gælder også tilbud om deciderede livsstilsrelaterede ydelser, såsom rygestop og kostrådgivning. Det er vores håb, at denne praksis med tiden ændres, og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme bliver skattefri. Til glæde for den enkelte og for samfundet.

FORSIDE basic-elements.dk