Udtalelser fra kunder

       

Fra virkelighedens verden

Dansk Healthcare er en virksomhed i vækst - og efter i nogle år at have udviklet, opbygget og kvalitetssikret vores ydelser, er vi nu klar til at formidle vores koncept til endnu flere danske virksomheder, som ønsker at slippe sundheden løs på arbejdspladsen.

 


Mindre nedslidning og fald i sygefravær

Vi har ikke opgjort ordningen i tal, men vi sparer mange timer ved at medarbejderne bliver behandlet på stedet. Det er et personalegode, som øger trivsel og effektivitet, og som vi forventer også er et middel til at reducere sygdomsfravær og nedslidning. Også i forhold til nyansættelser er det et ekstra plus at kunne tilbyde ordningen med Dansk Healthcare.

Erling Christensen, økonomidirektør, Kamstrup A/S


Hurtig behandling og et bedre liv

Det tager tid at gå til behandling udenfor huset. Gennem ordningen med Dansk Healthcare kommer medarbejderne til med det samme. Hurtig behandling forkorter sygdomsfraværet og flere får taget hånd om deres problemer. Tilbagemeldinger viser også, at rigtig mange af vores medarbejdere foretager forebyggende ændringer i deres hverdag med øvelser, kost og motion generelt. Vi har fuld belægning på klinikken, og mærker at medarbejderne er meget glade for ordningen.

Jan Hannibal, driftsdirektør, Kamstrup A/S


En effektiv medspiller

Vi føler os i gode hænder med Dansk Healthcare. Gennem jævnlige møder drøfter vi hvordan det går. Alle medarbejdere melder tilbage via et evalueringsskema og vi mærker reel indlevelse og omsorg i dagligdagen for at alt skal køre optimalt. Behandlerne er dygtige, samarbejder godt og mange får det virkeligt bedre. Vi har også kørt flere stresshåndteringsforløb og rygestopkurser med Dansk Healthcare og er glade over at have en sundhedspartner, som kan hjælpe os på flere fronter.

Pia Hager, personalekoordinator, på Kamstrup A/S

FORSIDE basic-elements.dk