KUNDECASES

           

Fra virkelighedens verden

Dansk Healthcare er en virksomhed i vækst - og efter i nogle år at have udviklet, opbygget og kvalitetssikret vores ydelser, er vi nu klar til at formidle vores koncept til endnu flere danske virksomheder, som ønsker at slippe sundheden løs på arbejdspladsen.

 


Mindre nedslidning og fald i sygefravær

Vi har ikke opgjort ordningen i tal, men vi sparer mange timer ved at medarbejderne bliver behandlet på stedet. Det er et personalegode, som øger trivsel og effektivitet, og som vi forventer også er et middel til at reducere sygdomsfravær og nedslidning. Også i forhold til nyansættelser er det et ekstra plus at kunne tilbyde ordningen med Dansk Healthcare.

Erling Christensen, økonomidirektør, Kamstrup A/S


Hurtig behandling og et bedre liv

Det tager tid at gå til behandling udenfor huset. Gennem ordningen med Dansk Healthcare kommer medarbejderne til med det samme. Hurtig behandling forkorter sygdomsfraværet og flere får taget hånd om deres problemer. Tilbagemeldinger viser også, at rigtig mange af vores medarbejdere foretager forebyggende ændringer i deres hverdag med øvelser, kost og motion generelt. Vi har fuld belægning på klinikken, og mærker at medarbejderne er meget glade for ordningen.

Jan Hannibal, driftsdirektør, Kamstrup A/S


En effektiv medspiller

Vi føler os i gode hænder med Dansk Healthcare. Gennem jævnlige møder drøfter vi hvordan det går. Alle medarbejdere melder tilbage via et evalueringsskema og vi mærker reel indlevelse og omsorg i dagligdagen for at alt skal køre optimalt. Behandlerne er dygtige, samarbejder godt og mange får det virkeligt bedre. Vi har også kørt flere stresshåndteringsforløb og rygestopkurser med Dansk Healthcare og er glade over at have en sundhedspartner, som kan hjælpe os på flere fronter.

Pia Hager, personalekoordinator, på Kamstrup A/S


 

Sund 2007

Maersk - APM  Terminals Aarhus har valgt at benytte Dansk Healthcare til en række af de sundhedsindslag som  vores temaår med sundhed byder på.

”Året startede med at alle medarbejdere gennemgik et sundhedschek med helbredsundersøgelse og samtale om evt. livsstilsændringer. Medarbejderne fik personlig skriftlig feedback fra spørgeskema og virksomheden fik statistik, konklusioner, overblik og forslag til sundhedsfremmende tiltag.

Den feedback vi som virksomhed fik fra vores medarbejdere var meget positiv – mange medarbejdere var glade for ”serviceeftersynet” som for nogles vedkommende nok var i sidste øjeblik..

”Vi har derudover set rigtig gode resultater på vores rygestop som ved evaluering fra Dansk Healthcare efter 6 måneder stadig viser at langt de fleste stadig er røgfri.

Ved den individuelle ergonomiske arbejdspladsvurdering har både vi som ledelse samt vores medarbejdere fået gode råd og vejledning at arbejde videre med. Medarbejderne har ligeledes fået forslag til en sundere arbejdsdag med fokus på øvelser, udstrækning og kropsholdning.

”Fælles for de forskellige aktiviteter som Dansk Healthcare har forestået, har været en høj grad af engagement og empati, samt et serviceniveau som har gjort det administrativt og afviklingsmæssigt nemt for os som virksomhed”

Kim Høyberg Andersen, Sikkerheds- og Arbejdsmiljøchef

FORSIDE basic-elements.dk