SUNDHEDSPROFIL

En sundhedsprofil giver virksomheden og den enkelte medarbejder overblik over sundhedstilstanden på arbejdspladsen. Formålet med sundhedsprofilen er at skabe øget opmærksomhed på livsstilen og udvikle sunde livsstilsvaner. Det er målet at gribe ind før de dårlige vaner truer helbredet og at fremme den generelle sundhed.

Medarbejdernes sundhedstatus kortlægges ved hjælp af en række tests, som giver medarbejderne og ledelsen mulighed for præcist at vurdere, hvor der skal sættes ind. Undersøgelsen foregår på virksomheden og er anonym.

Sundhedsprofilens trin

 1. Spørgeskema udfyldes til afklaring af sundhedstilstand og trivsel
 2. Bearbejdelse af skemaer
 3. Test med målinger for sundhedsstatus og efterfølgende samtale
 4. Individuelle tilbagemeldinger på svarene i spørgeskemaet
 5. Udarbejdelse af en samlet sundhedsrapport til arbejdspladsen
 6. Forslag til sundhedsfremmende aktiviteter

Målinger og samtale

I forbindelse med sundhedsprofilen foretages følgende målinger, som dog kan tilpasses ved særlige ønsker.

 • totalkolesterol
 • blodsukker
 • blodtryk
 • højde / vægt ( BMI )
 • fedtprocent
 • blodprocent
 • kondital

Efter målingerne følger en samtale om resultater og livsstil. Der afsættes ialt 30 minutter til hver medarbejder.

Efterfølgende får hver enkelt medarbejder individulle tilbagemeldinger på svarene i spørgeskemaet. Undersøgelsen foregår på virksomheden og er anonym.

Et konkret værktøj

På baggrund af resultaterne udarbejder Dansk Healthcare en rapport med forslag til sundhedsfremmende tiltag.

Sundhedsprofilen er et konkret og målbart værktøj til at sætte ind med en forebyggende indsats. Den enkelte medarbejder får ved sundhedsprofilen samtidig overblik over egen situation og dermed mulighed for en forebyggende indsats og en personlig handlingsplan.

Skattefrihed

Sundhedsprofilen er skattefritaget, når tilbudet gives til alle medarbejdere og er relateret til arbejdsmæssige forhold. Skattefriheden er betinget af, at der ikke foretages diagnosticering eller behandling.
FORSIDE basic-elements.dk