Individuel kostvejledning

Dårlig kost og manglende motion følges ofte ad. Derfor tilbyder Dansk Healthcare individuel kombinations-vejledning med kost og motion til de medarbejdere, som har problemer med overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme.

Livsstilen er en afgørende faktor for medarbejdernes sundhed, og for nogle er det nødvendigt med professionel assistance for at skabe varige og konstruktive forandringer.

For lidt motion samt dårlig kost og ernæring kan føre til en lang række sygdomme. I første omgang kan det føre til nedsat livskvalitet med fx kronisk træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine, muskelømhed, nedtrykthed og psykisk uligevægt. På længere sigt kan det medføre fx sukkersyge, forhøjet blodtryk, blodpropper og hjertekarsygdomme.

Dårlig levevis påvirker med andre ord arbejdsindsatsen. Dansk Healthcare kan med individuelt tilpasset vejledning hjælpe virksomheden og den enkelte medarbejder til en bedre hverdag med mindre sygdom.

Dansk Healthcare samarbejder landsdækkende med erfarne og professionelle kostvejledere og fysioterapeuter, som vejleder og tilpasser kost og motion for den enkelte medarbejder.

Sådan gør I

Arbejdspladsen får et tilbud om introduktionsforedrag med sund kost og motion. På foredraget får medarbejderne samtidig viden om, hvordan kostvejlederen kan hjælpe til ved sygdom.

Hjælpen til medarbejderen kan igangsættes med det samme. Medarbejderen kontaktes af kostvejlederen, og der træffes aftale om første konsultation.

Behovet for individuel kostvejledning vil normalt omfatte 2-4 konsultationer. Der udarbejdes på konsultationerne en kostplan, som tager højde for personlighed, kropstype, familiemønster, arbejdsliv og livretter. J 

I første omgang fokuseres på kostvejledning. Derefter vurderes behovet for hjælp til en motionsplan i samarbejde med en fysioterapeut.

FORSIDE basic-elements.dk