PSYKOLOGISK BISTAND

Hos Dansk Healthcare skelner vi ikke mellem fritid og arbejde. Det gør sygdom heller ikke!

Dansk Healthcare arbejder ud fra et helhedssyn, hvor det er hele mennesket, det handler om - uanset om problemet er af fysisk eller psykisk karakter.

Dansk Healthcare har et netværk med dygtige og erfarne psykologer, misbrugsrådgivere og andre relevante rådgivere.

Vi anbefaler, at et abonnement med psykologisk bistand anvendes sideløbende med tværfaglig behandling på virksomheden. På den måde får I dækket hele vejen rundt.

Psykologen og det fysiske team samarbejder, når dette er relevant. Det giver større helhed i behandlingen.

Gode grunde til psykologisk bistand

 • Undgå psykiske problemer på arbejdspladsen
 • ondt i sjælen er ikke kun medarbejderens eget problem
 • undgå stress, mobning og udbrændte medarbejdere
 • hjælp medarbejderne gennem skilsmisse eller dødsfald i familien
 • en hurtig indsats bringer medarbejderen væsentlig hurtigere ovenpå igen

Med en abonnementsordning får I den nødvendige støtte

 • tryghed og ro på arbejdspladsen
 • hurtigere tilbage på arbejdet
 • større nærvær
 • mindre fravær

Ordningen dækker ved

 • arbejdsrelaterede kriser
 • personlige kriser
 • misbrugsrådgivning
 • akuthjælp

Abonnementet dækker

 • adgang til Dansk Healthcare`s netværk af psykologer
 • telefonisk rådgivning og assistance i forbindelse med hændelser, der kræver vejledning og støtte
 • telefonisk rådgivning til afdækning af problemet og henvisning til relevant hjælp

Skattefrihed

Sundhedsydelser, der omfatter forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader, er skattefrie for medarbejderne og fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Kontakt Dansk Healthcare og få et godt tilbud, som dækker jeres medarbejdere.

FORSIDE basic-elements.dk